Ooit zei Burroughs tegen Clemente dat kunstenaars misschien wel de mensen zijn die dromen voor andere mensen die zelf niet kunnen dromen om in leven te blijven -
Als dit zo is laat het Illuseum dan de nacht zijn, verlicht door vele sterren.


La quinta Essentia
is datgene wat de elementen met elkaar verbindt, het 5e ongrijpbare, ontbrekende element, de ether, de stof waar dromen van zijn gemaakt, ideëen, het paleis waar de muzen huizen.
Stichting la Quinta Essentia
is een groep kunstenaars die zich gespecialiseerd heeft in de kunst dit paleis vorm te geven.

iLLUSEUM

Geluk is naar onze mening een geboorterecht. Geld maakt niet gelukkig - maar de mogelijkheid om te kreëeren wel. Deze brengt ons tot de werkelijke rijkdom. Om te kunnen kreëeren hebben wij wel geld nodig.

Stichting laQuinta Essentia heeft als doel op zich genomen : de ruimte te beschermen waarbinnen de kunstenaar als drager & uitdrager van de ziel, die wij zien als de vertegenwoordiger van de eeuwige waarden die niet onderhevig zijn aan de beperkingen van een tijdelijk lichaam zoals de afhankelijkheid van mode of kommercie.

iLLUSEUM
WITTE de WITHSTRAAT 120
1057 ZH-AM*DAM
E-MAIL:  illuseum@zonnet.nl

TEL.+31(0)207705581

 

 

Het geheugentheater
is gebaseerd op een lange traditie van de kunst van het geheugen. Een oude methode waarin men probeert het geheugen te voeden & te structureren d.m.v. beelden. Deze beelden presenteren thema's in een kontext, een ordening die een stimulans veroorzaakt in het brein een simultane ordening aan te brengen.

Het Illuseum
wil werk tonen in zo'n kontext - met een theatrale dimensie, te vergelijken met het 18e & 19e eeuwse idee van het rariteitenkabinet waarin onvoorstelbare en exotische objeksten aan leiding gaven tot het openen van de deuren van de perceptie. Het geheugentheater leent ons een systeem waarbij het mogelijk is d.m.v. archetypische soms absurdistische voorstellingen toegang te krijgen tot de eigen binnenwereld.

Deze binnenwereld is voor iedereen toegankelijk & een interessant vertrekpunt voor een kreatief leven wat de mogelijkheid biedt de ervaringswereld te transformeren tot datgene wat de een sterrestof en de ander goud noemt. De stof waar dromen van zijn gemaakt.
"Jeder mensch ist ein künstler !" sprak ooit Joseph Beuys.
      

Missionarissen van het edele bloed. Bloed heet immers de drager van de ziel te zijn, edel omdat deze niet gekorrumpeerd is.
Deze ruimte noemen wij het Illuseum

Illusions Illuminées

Vanuit verschillende kulturen op de wereld wordt het hele leven als illusie beschouwd. Vanuit dit oogpunt is kunst zeker een poging bewust illusie te kreëeren, de wereld als voorstelling. Wij stellen voor het geluk te vergroten & de kunst hiervoor aan te wenden. In het land van de vrije meningsuiting.

Kunst als Medium.

Ondanks onze grote voorliefde voor & inspiratie uit de literatuur & de poëzie, vinden wij de kommunikatie door enkel woord te beperkt & voelen we ons aan getrokken tot beelddichters van welke tijd & welk gebied op de wereld dan ook.
In onze ogen krijgt het leven zin door de poëtische momenten aan een te schakelen.Overleving door overlevering.

Kunst als onsterfelijk gegeven gekreëerd door sterfelijke handen ; in een vorm gegoten die zelfs als zij langer meegaat dan de mens die haar heeft geschapen niet eeuwig is.
De kunst is het eeuwige via de stof door te geven. Kunst met deze inhoud is altijd te begrijpen ook als is het denken niet altijd toereikend. Zie de fascinatie voor het werk uit Oud - Egypte de Maya's & alle andere verdwenen rijken.

De Dodendansklub heeft altijd bestaan.

 

Memento Mori

 

Wij worden heel moe van de zogenaamde vernieuwelingen binnen de kunst, de mens lijkt steeds bedrevener te woren in het toepassen van de vergetelheid, aangemoedigd ook door de kunst.
Het bevreemdt ons te zien dat juist die dingen die onlosmakelijk met het leven verbonden zijn als het ouder worden, het sterven, in onze kultuur een zeer negatieve plaats hebben. Bijvoorbeeld die van de ontkenning.
Deze behoefte aan zogenaamde vernieuwingen lijken hier veel mee te maken te hebben.
Wij zien absoluut niets saais in de voortdurende beweging tussen geboorte & dood, voor ons is dit de dynamo die aanzet tot kreëeren.
De alsmaar oprukkende ontkenning in de vorm van overbodige nieuwbouw & de toenemende verheerlijking van de herkenbaarheid van merkkleding vinden wij erg saai.

Wij zien vergeten tradities als de Vanitas als zeer interessant kultureel erfgoed in deze tijd & alle tijden doordat deze ons wijzen op de tijdelijkheid van het leven. Zonder dat wij als de nieuwe zedepredikers willen fungeren.

Het laboratorium van de herdefiniëring.*

Wij hebben vragen bij de klaarblijkelijke richting van de beweging van de kunst naar een voor ons afgedreven eiland, wat kunstmatig drijvende wordt gehouden met als doel een vacuüm te kreëeren dat als een magneet grote sommen met geld aantrekt.
Daarom bouwen wij een Illuseum als vuurtoren voor geestverwanten die d.m.v. de kunst een bijdrage willlen betekenen voor alle drenkelingen in de grote oceaan van de wanhoop. Waar soms een verdwaald (?) vlotje met wat zakjes geld aanspoeld om het vuur aan te houden.

Wij zien deze beperking juist als uitdaging om de korte tijd die het leven ons geeft zo optimaal mogelijk zinvol te besteden. Juist in deze tijd waarin problemen als uitputting van de natuur zo bij iedereen bekend zijn lijkt kunst ons een geschikt medium om buiten de musea & galleries te presenteren als konfronttie met het publiek, om ter diskussie te stellen & te herdefiniëren wat haar funktie kan zijn & die van het publiek.


Ongeacht politieke of religieuze achtergronden is het mogelijk binnen de kunst d.m.v. de kunst als mens met elkaar te communiceren.


De Illuseum - tuin

de biotoop als spiegel voor de sociometrie binnen de samenleving.

 

VITA
BREVIS
ARS
LONGO

hoogachtend , Grace de la Luna

Amsterdam , april 2001

 

 

BACK

De kunstenaar als wetenschapper

Het beschouwen & bestuderen van het mysterie , zonder haar geweld aan te doen .